Liên hệ với chúng tôi

CÔNG TY TNHH ĐÁ ĐÔNG Á

Factories & Quarries in Thanh Hoa

- Yen Lam commune, Yen Dinh district, Thanh Hoa province

- Nhoi town, Dong Son district, Thanh Hoa province

- Dong Phu commune, Dong Son district, Thanh Hoa province

Factories & Quarries in Nghe An

- Quy Hop town, Quy Hop district, Nghe An province

Email: dongastone.com@gmail.com

daxanhdonga@gmail.com

Skype: +8498 6 964 073

Hotline: +8498 6 964 073 / +84 91 2 856 668

Thông tin của Bạn: